Statement MS

Statement

Wyrok niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego potwierdza stanowisko Polski w sporze z Komisją Europejską

12.05.2020

Orzeczenie niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego pokazuje, że w sporze dotyczącym wymiaru sprawiedliwości polski rząd, polska konstytucja i państwa członkowskie Unii Europejskiej mają rację. Niemiecki Trybunał Konstytucyjny wydał bardzo ważny wyrok, który dotyczy także Polski. Od kilku miesięcy jako rząd polski wyraźnie wskazujemy, że UE nie może przekroczyć uprawnień, które państwa członkowskie przekazują jej w traktatach – podkreślił wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Podczas wideokonferencji prasowej, która odbyła się dzisiaj, tj. 5 maja br., Sebastian Kaleta i Marcin Warchoł, wiceministrowie sprawiedliwości, skomentowali orzeczenie niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niezgodne z prawem działania instytucji UE wykraczające poza traktaty wspólnotowe. Dotyczy kupowania przez Europejski Bank Centralny (EBC) obligacji różnych krajów strefy euro.

Sebastian Kaleta przypomniał, że niemiecki Trybunał Konstytucyjny podkreślił w dwóch wyrokach wydanych w 2009 i 2019 r., Że sądownictwo krajowe nie jest objęte traktatami europejskimi.

– Dzisiejsze orzeczenie niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego wykracza jednak znacznie dalej niż dwa poprzednie orzeczenia. Niemiecki Trybunał Konstytucyjny wyraźnie stwierdził, że Europejski Bank Centralny i TSUE naruszyły prawo i przekroczyły swoje uprawnienia. Niemiecki Trybunał Konstytucyjny nakazał Europejskiemu Bankowi Centralnemu, czyli organowi Unii Europejskiej, zmienić zasady zakupu obligacji w ciągu trzech miesięcy. Jednocześnie zwrócił uwagę, że jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, niemiecki bank centralny wycofuje się z tego zobowiązania. Niemiecki Trybunał Konstytucyjny wyraźnie nakazał organowi Unii określone działanie – stwierdził wiceminister Sebastian Kaleta. Dodał, że siedmiu z ośmiu sędziów niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego zgodziło się z tym wyrokiem.

Unia nie może przekraczać traktatów europejskich

– Niemcy bronią swojej suwerenności. Niemiecki Trybunał Konstytucyjny wyraźnie stwierdził, że Unia ma tyle uprawnień, ile przyznały jej państwa członkowskie. A kiedy podkreślaliśmy w Polsce, że uprawnienia zawarte w traktatach europejskich zależą od państw członkowskich UE, co właśnie stwierdził niemiecki Trybunał Konstytucyjny, część opozycji i prawnicy zobowiązali Polskę do rezygnacji z suwerenności wobec UE – zauważył Sebastian Kaleta.

Podkreślił, że wyrok niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego ma ogromne znaczenie dla sporu między Polską a Komisją Europejską dotyczącego polskiej reformy sądownictwa. – Kiedy dwa tygodnie temu polski Trybunał Konstytucyjny wydał bardzo ważne orzeczenie, w którym stwierdził, że Unia Europejska nie ma kompetencji do podważania statusu sędziów w Polsce, rzecznik Komisji Europejskiej i niektórzy komisarze mieli odwagę pouczyć polski Trybunał Konstytucyjny. Twierdzili, że prawo UE jest nadrzędne w stosunku do prawa polskiego i polskiej konstytucji. Zastanawiam się, czy KE skomentuje orzeczenie niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego w ten sam sposób – powiedział Sebastian Kaleta.

UE może działać wyłącznie w granicach prawa

– Wszystkie organy UE działają na podstawie i w granicach prawa Unii, również TSUE działa w tym samym zakresie. W przypadkach, w których organy UE przekraczają swoje uprawnienia, sądy konstytucyjne poszczególnych państw członkowskich podejmują działania. Niemiecki Trybunał Konstytucyjny stwierdził to w dzisiejszym wyroku i powtórzył wcześniejsze orzeczenia – powiedział Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości.

Przypomniał, że w 2019 r. Niemiecki Trybunał Konstytucyjny wyraźnie stwierdził, że jeżeli TSUE naruszy prawo, państwo członkowskie nie będzie miało możliwości wykonania orzeczenia. W 2009 r. Niemiecki Trybunał Konstytucyjny orzekł, że prawa dotyczące wymiaru sprawiedliwości wchodzą wyłącznie w zakres kompetencji Niemiec jako państwa członkowskiego UE.

Źródło:

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości