Statement MoJ

Statement

Sprawne funkcjonowanie systemu wymiaru sprawiedliwości w sytuacjach nadzwyczajnych

17.03.2020

Ministerstwo Sprawiedliwości na bieżąco monitoruje sytuację w sądzie powszechnym i pozostaje w bliskim kontakcie z prezesami sądów apelacyjnych. Dziś zalecił środki dotyczące rotacyjnego systemu pracy w sądach oraz propozycje środków mających na celu utrzymanie terminów proceduralnych w związku z ograniczeniem pracy sądów.

Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało również projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu koronawirusa, który pozwoli na sprawne funkcjonowanie systemu wymiaru sprawiedliwości w sytuacjach nadzwyczajnych, w których np. Z powodu kwarantanny dany sąd powszechny zostanie całkowicie zamknięty.

Zmiany umożliwią prezesom sądów apelacyjnych, a jeśli nie będzie to możliwe – pierwszemu prezesowi Sądu Najwyższego wyznaczy inne sądy operacyjne do kontynuowania pilnych spraw. Możliwe będzie również natychmiastowe delegowanie sędziów do tych sądów w celu wspierania ich personelu.

Zmiany te będą miały również zastosowanie do sądów administracyjnych i wojskowych.

Poprawka szczegółowo określa rodzaje spraw, które uważa się za pilne i w odniesieniu do których można podjąć takie nadzwyczajne decyzje – są to na przykład sprawy dotyczące nieletnich, przemocy domowej lub tymczasowego aresztowania.

Jednocześnie Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że ​​ani minister, ani żaden urząd nie może podejmować decyzji o zawieszeniu lub ograniczeniu pracy sądów. Decyzje takie należą na przykład do prezesa sądu, a nowe przepisy niczego nie zmieniają w tym zakresie.

Niezależnie od środków dotyczących powyższych kwestii projekt nowelizacji zakłada również regulację przebiegu terminów proceduralnych i merytorycznych, a także formę niektórych relacji prawnych w okresie sytuacji epidemiologicznej.

Szczegółowe propozycje zmian do polskiej ustawy o nadzwyczajnych środkach mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz powodowanych przez nie sytuacji kryzysowych zostały już przesłane do Ministerstwa Rozwoju, które koordynuje wszystkie prace związane z nowelizacją do ustawy.

Jednocześnie Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że ​​ani minister, ani żaden urząd nie może podejmować decyzji o zawieszeniu lub ograniczeniu pracy sądów oraz zawieszeniu biegu proceduralnych i merytorycznych terminów. Muszą być regulowane za pomocą środków legislacyjnych.

Ministerstwo Sprawiedliwości dziękuje prezesom wszystkich sądów za współpracę i skuteczne działania oraz pracownikom sądów, partii i przedstawicieli za wyrozumiałość i wyrozumiałość, a także prosi wszystkich przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości o dalszą współpracę w tym trudnym czasie.

 Źródło:

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości