Statement MoJ

Statement

Sądy i więzienia – sprawne operacje w sytuacji zagrożenia koronawirusem

13.03.2020

Bezproblemowo przebiega duża operacja logistyczna związana z wprowadzeniem do wymiaru sprawiedliwości i więziennych systemów bezpieczeństwa mierzonych w celu ochrony przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa – poinformował Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny, Anna Dalkowska i Michał Wójcik, Wiceministrowie, oraz Jacek Kitliński, dyrektor generalny Służby Więziennej.

Jak podkreślono, w sądach, zakładach poprawczych i innych instytucjach związanych z Ministerstwem Sprawiedliwości sprawnie wdrażane są niezbędne procedury bezpieczeństwa i ochrony epidemiologicznej zalecane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Głównego Inspektora Sanitarnego i Prezesa Sądu.

– Przestrzeganie tych zasad jest obowiązkiem każdego z nas. Naszym dodatkowym obowiązkiem, jako osób odpowiedzialnych za wymiar sprawiedliwości, jest zachęcanie wszystkich przebywających w jednym z wyżej wymienionych miejsc do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Musimy również zagwarantować, że zasady te zostaną wprowadzone w życie.

Wiceminister Michał Wójcik, który jest przedstawicielem Ministerstwa w Rządowym Zespole Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialnym za system więziennictwa, zwrócił uwagę, że wraz ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną opracowano specjalne procedury dotyczące wszystkich osób przebywających w zakładach penitencjarnych ( Sanepid) dwa tygodnie temu.

Poinformował również, że zakłady pracy w zakładach karnych i jednostki budżetowe podlegające Ministerstwu będą produkować maski ochronne i mogą rozpocząć produkcję specjalnych kombinezonów i środków dezynfekujących.

Szeroko zakrojone działania związane z reorganizacją pracy sądów i zapewnieniem ich bezpieczeństwa zaprezentowała wiceminister Anna Dalkowska odpowiedzialna za nadzór nad sądownictwem.

– Ta operacja nie mogłaby się powieść bez współpracy i zgodności stanowisk wszystkich prezesów sądów apelacyjnych – podkreśliła.

Podjęte działania zostały szczegółowo przedstawione na konferencji.

Sądy

Zgodnie z ustalonymi zaleceniami, od dziś (13 marca) do 31 marca 2020 r. We wszystkich sądach w Polsce rozprawy sądowe są ograniczone tylko do najpilniejszych spraw.

Przeprowadzono szeroką kampanię informacyjną. Dzięki temu strony postępowań sądowych i samorządy zawodów prawniczych dowiedziały się o sposobie funkcjonowania sądów w najbliższej przyszłości.

Rozpowszechniono listę pilnych spraw, których nie można odłożyć na później, przekazanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości Prezydentom Apelacyjnym i Sądom Rejonowym. Są to przypadki zalecane do rozpatrzenia w trybie pilnym. Zostali oni wyłączeni z zamówień dotyczących odwołania rozpraw i sesji z udziałem stron. Obejmują one na przykład sprawy dotyczące tymczasowego aresztowania, spraw rodzinnych i opiekuńczych, przeciwdziałania przemocy domowej i wykonania europejskich nakazów aresztowania.

Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Sprawiedliwości prezesi sądów uruchomili specjalne mechanizmy ochrony przed zakażeniem koronawirusem. Stosowane są procedury zwiększonej higieny i ograniczenia kontaktów z osobami powracającymi z regionów dotkniętych koronawirusem. Przesłuchania świadków odbywają się za pomocą wideo i telepracy. W budynkach sądowych dostępne są środki dezynfekujące i mierzona jest temperatura osób wchodzących do tych budynków. Działalność biur obsługi klienta i czytelni plików była ograniczona lub zawieszona.

System więzienny

Procedury związane z przeciwdziałaniem epidemiom są skutecznie wdrażane od dwóch tygodni i są na bieżąco dostosowywane do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Izolowanych jest 41 więźniów, którzy otrzymali wynik ujemny na obecność koronawirusa, ale przebywali za granicą w regionach dotkniętych epidemią. Z tych samych powodów 17 funkcjonariuszy Służby Więziennej przechodzi kwarantannę domową.

Od 12 marca we wszystkich więzieniach i zakładach poprawczych temperatura wszystkich osób wchodzących do ich pomieszczeń jest mierzona w celach profilaktycznych. Kontroli podlegają także osoby odwiedzające więźniów. W przypadku wykrycia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni Celsjusza osoba nie może wejść na teren jednostki.

W dowolnym momencie, w zależności od zaleceń władz sanitarnych, mogą zostać wprowadzone ograniczenia lub całkowity zakaz wizyt w zakładach karnych. W sytuacji zagrożenia epidemią możliwe jest również zawieszenie karnetów i zezwoleń na opuszczenie zakładu karnego, w tym zezwoleń na pracę na zewnątrz.

Służba Więzienna prosi osoby, które chcą odwiedzić członków rodziny lub przyjaciół w zakładach poprawczych i aresztach, aby pozostały w domu, jeśli mają objawy infekcji górnych dróg oddechowych (gorączka, kaszel, katar lub duszność).

Monitorowana jest sytuacja w więzieniach w innych krajach dotkniętych wirusem koronawirusa. W niektórych krajach więzienia są całkowicie zamknięte dla osób z zewnątrz.

Kuratorzy i specjaliści

Reorganizacja pracy objęła także kuratorów sądowych i zespoły konsultacyjne specjalistów sądowych. Zgodnie z wytycznymi, zamówienia na rozmowy kwalifikacyjne ze strony kuratorów sądowych są ograniczone do niezbędnego minimum. Dotyczy to również możliwości zawieszenia obowiązków służbowych, jeżeli osoba pod nadzorem kuratora zachorowała lub przechodzi kwarantannę lub wykryto chorobę w miejscu zamieszkania.

Do 27 marca egzaminy przeprowadzone przez Zespoły Konsultacyjne Specjalistów Sądowych są anulowane. Zespoły złożone z doradców szkolnych, psychologów i lekarzy specjalistów przygotowują głównie opinie na temat rodziny i opieki, a także przypadków nieletnich. Zalecenia dotyczące zawieszania egzaminów wynikają z dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników Zespołów Konsultacyjnych Sądowych Specjalistów oraz osób kierowanych przez sądy na badania, w tym dzieci.

Od 13 marca do odwołania, usługi dla klientów zostały zawieszone w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, Krajowym Centrum Informacji Rejestru Zastawów, Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Księdze wieczystej. Decyzja została podjęta z troski o bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich obywateli. Informacje wydawane przez Biuro Informacji i Krajowe Centrum Informacji można uzyskać pocztą elektroniczną lub pocztą.

Dzięki za profesjonalizm i współpracę

Sprawna reorganizacja pracy wymiaru sprawiedliwości została potwierdzona podczas dzisiejszej wideokonferencji prezesów i szefów sądów z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości. Uzgodniono, że takie konferencje będą organizowane codziennie od poniedziałku do piątku, do odwołania.

Ministerstwo Sprawiedliwości chce podziękować wszystkim Prezydentom i Szefom, a także wszystkim pracownikom sądów powszechnych w Polsce za ich odpowiedzialność, profesjonalizm i współpracę w ciągu ostatnich dni. Podjęto działania na rzecz pracowników, osób korzystających z usług świadczonych przez wymiar sprawiedliwości i wszystkich obywateli.

 Źródło:

Urząd Komunikacji i Promocji

Ministerstwo Sprawiedliwośc