Statement MoJ

Statement

Realizacja orzeczeń sądowych dotyczących kontaktów z dziećmi

03.04.2020

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że wszystkie postanowienia wydane przez sądy dotyczące kontaktów między dziećmi a rodzicami mieszkającymi oddzielnie są w mocy.

W związku z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi wdrożenia w okresie pandemii COVID-19 osobistych kontaktów między małoletnimi dziećmi a rodzicami mieszkającymi oddzielnie, Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że ​​wszystkie postanowienia wydane przez sądy w tym zakresie są w mocy. Zarówno ostateczne, jak i nie ostateczne, ale natychmiast wykonalne zamówienia wydane w ramach procedury zabezpieczającej pozostają ważne.

Brak wykonania tych nakazów może prowadzić do wszczęcia odpowiednich postępowań, a następnie do nakazania zapłaty określonej kwoty pieniędzy zgodnie z przepisami art. 598 15, 598 16 i 598 22 Kodeksu postępowania cywilnego .

Odmowa wykonania postanowienia sądu może wynikać jedynie z zakazów związanych ze stosowaną kwarantanną.

Źródło:
Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości