Statement MoJ

Statement

Informacje o zawieszeniu i umorzeniu terminów proceduralnych

03.04.2020

W związku z licznymi pytaniami i uwagami Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że przepisy wchodzące w skład „Tarczy antykryzysowej” dotyczące zawieszenia terminów proceduralnych, które jeszcze się nie rozpoczęły, oraz zniesienia terminów proceduralnych, które zaczęły obowiązywać nie mają działania wstecznego.

Prawo nie powinno być stosowane z mocą wsteczną. W związku z tym terminy proceduralne wskazane w akcie specjalnym, które obowiązywały w dniu wejścia w życie ustawy, tj. 31 marca 2020 r., Zostają zniesione z dniem 31 marca 2020 r., Natomiast terminy proceduralne, które zaczną biegać po data ta zacznie biec dopiero po anulowaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego.

Nałożenie z mocą wsteczną na terminy proceduralne może spowodować konsekwencje, których nie można pogodzić z zasadą demokratycznego państwa prawnego, ponieważ w wielu przypadkach mogły już wystąpić nieodwracalne konsekwencje, na przykład wdrożenie planów podziału kwot uzyskanych z egzekucji ,
eksmisja z lokalu mieszkalnego, wpisanie podmiotów do rejestru itp. Jeżeli jednak z przyczyn niezależnych od strony (np. kwarantanny) strona nie dotrzymała terminu przewidzianego w postępowaniu, mogą wystąpić z wnioskiem o przywrócenie Artykuł 168 polskiego kodeksu postępowania cywilnego. Przepis ten stanowi, że jeżeli strona nie wykonała we właściwym czasie czynności związanej z postępowaniem sądowym bez własnej winy, sąd podejmie decyzję o przywróceniu terminu na ich wniosek.

Źródło:
Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości